Štefan Sedlický (1963)

Študoval klavír na Konzervatóriu v Žiline a na VŠMU v Bratislave (u doc. Starostu), kde začal v roku 1988 študovať aj zborové dirigovanie, ktoré ukončil v triede prof. P. Hradila.
Do roku 1998 pôsobil ako pedagóg na Konzervatóriu v Žiline – odbor klavír a dirigovanie, od roku 1998 – 2008 ako odborný asistent, neskôr docent na FHV - Univerzite M. Bella v Banskej Bystrici, kde dirigoval Akademický spevácky zbor J. Cikkera, s ktorým dosiahol významné ocenenia na medzinárodných súťažiach (abs. víťaz ABB – 2001 a 2007, 1. cena na IFAS Pardubice a iné).
Okrem Žilinského miešaného zboru je aj dirigentom komorného zboru Cantica – Collegium Musicum v Martine, s ktorým tiež úspešne reprezentuje Slovensko v zahraničí. Zároveň aj významne prispel ku vzniku spolupráce týchto dvoch zborov a Štátneho komorného orchestra v Žiline pri prezentácií veľkých vokálno-inštrumentál-nych diel ako sú napr.: Veľkonočné oratórium od Johanna Sebastiana Bacha, či Requiem W.A. Mozarta. Od r. 2002 je umeleckým vedúcim a dirigentom Spevác-keho zboru slovenských učiteľov (SZSU) po svojom profesorovi P. Hradilovi. Je pravidelným členom odborných porôt na celoštátnych a medzinárodných súťažiach doma i v zahraničí. V súčasnosti je docentom na Akadémii umení v Banskej Bystrici a v oblasti zborového spevu spolupracuje aj s PF UMB a tiež s Konzervatóriom v Žiline. Za svoju umeleckú a pedagogickú činnosť obdržal od ministerky školstva vysoké resortné ocenenie.
                                                             
Žilinský miešaný zbor (od r. 1954)

Žilinský miešaný zbor (oficiálny názov Miešaný zbor Žilina, OZ) je amatérsky spevácky zbor, ktorý vznikol v roku 1954 pod záštitou mesta Žilina. V posledných rokoch patrí stále medzi najlepšie zbory na Slovensku.

Počas svojej vyše 60 ročnej existencie bolo cieľom zboru, a stále je, rozvíjanie umeleckej koncertnej činnosti prostredníctvom zborového spevu, interpretácia diel slovenských a zahraničných skladateľov, ktorí tvoria skladby na poli zborového umenia. Hlavným krédom zboru je šírenie zborového umenia a tradície, v neposlednom rade aj reprezentovanie mesta Žilina a Slovenska v Európe i vo svete. Trvalou a mimoriadne dôležitou koncertnou činnosťou zboru je spolupráca s profesionálnym Štátnym komorným orchestrom Žilina od roku 1990, ktorá obohacuje významnou mierou kvalitu hudobného života v Žiline. Zbor uviedol významné diela svetovej a domácej vokálno-inštrumentálnej tvorby (W.A. Mozart: Requiem, Omša C dur a D dur, F. Schubert: Omša  As dur a G dur, A. Dvořák: Omša D dur, G.F. Händel: Mesiáš, G. Puccini: Messa di Gloria, P. Krška: Requiem a mnoho ďalších kompozícií). Je to dané počtom spevákov, ktorý sa pohybuje okolo 60 členov, čo v rámci Slovenska nie je bežné.

DIRIGENTI Žilinského miešaného zboru
1954 – 1955 Jozef Potočár
1956 – 1957 Ignác Jančár
1957 – 1989 Anton Kállay
1989 – Štefan Sedlický

OCENENIA Žilinského miešaného zboru
Miešaný zbor Žilina sa zaradil svojimi domácimi a medzinárodnými úspechmi medzi elitu slovenských amatérskych zborov a získal ocenenia aj na najprestížnejších európskych zborových súťažiach:


KONCERTNÁ ČINNOSŤ V ZAHRANIČÍ
Zbor sa predstavil publiku v mnohých krajinách Európy (Bulharsko, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Írsko, Juhoslávia, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Španielsko, Taliansko, Wales a niekoľko desiatok vystúpení v Českej republike) a tiež v Mexiku.